Bookmark and Share

Magnolia/Katela: 4 Flex: 2PN/1PT, phòng giặt, garage 1 xe. Sơn mới. - $1,600/M (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 10 tháng 10, 2018  23:05
Hồi âm đến: (không hiển thị)
  1. Magnolia/Katela: 4 Flex: 2PN/1PT, phòng giặt, garage 1 xe. Sơn mới. Bao nước rác. $1,600/M + deposit. Nhận housing.
  2. Euclid/Trask: nhà đẹp 4PN/2.5PT. New remodeling from bottom to roof. A/C. $3,000/M + deposit. L/L: 714-383-1231
Bài số A237003