Bookmark and Share

Nhà cho thuê nguyên căn 4PN/1.5PT. Góc đường Dyer /Main, city Santa Ana. - $2,500/tháng (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 28 tháng 2, 2019  08:40
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà cho thuê nguyên căn 4PN/1.5PT. Góc đường Dyer /Main, city Santa Ana. Giá thuê $2,500/tháng. L/L: Trang 714-261-6248, Vinh: 714-261-6149

Bài số A239585