Bookmark and Share

Nhà add thêm phòng, khu Bolsa, masterbedroom, 1 phòng thường, lối đi riêng, nấu ăn ri - $1,450/M (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 05 tháng 3, 2019  10:05
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà add thêm phòng, khu Bolsa, masterbedroom, 1 phòng thường, lối đi riêng, nấu ăn riêng, sạch, yên tĩnh. Bao: điện, nước, giặt. $1,450/M. No pet. No Housing. Tùng: 657-352-9118

Bài số A239660