Bookmark and Share

Nhà gần Magnolia/Slater có phòng ngủ với phòng tắm lớn cho thuê. Cho độc thân đi - $550/tháng (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 04 tháng 10, 2018  14:16
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà gần Magnolia/Slater có phòng ngủ với phòng tắm lớn cho thuê. Cho độc thân đi làm. Giá $550/tháng với tiền điện. L/L: 714-675-3757

Bài số A236844