Bookmark and Share

Nhà Garden Grove dư 1 phòng Master Bedroom, lối đi riêng. Bao: điện, nước, giặt sấy - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 04 tháng 10, 2018  14:30
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà Garden Grove dư 1 phòng Master Bedroom, lối đi riêng. Bao: điện, nước, giặt sấy. Không: nấu ăn. Sạch, thoáng. L/L: Cô Ba 714-580-4707, 714-580-4672

Bài số A236847