Bookmark and Share

Nhà mới build 2 phòng Master bedroom, góc MayFair/Grand city Orange cho share, lối đi riêng - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 04 tháng 10, 2018  14:32
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà mới build 2 phòng Master bedroom, góc MayFair/Grand city Orange cho share, lối đi riêng, nấu ăn. Bao: gas, điện, nước, có A/C. Dọn anytime. L/L: Thủy 714-679-5462

Bài số A236849