Bookmark and Share

EUCLID/ HAZARD. Nhà dư phòng cho share. Nấu ăn, giặt quần áo OK. - $350/M (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 04 tháng 10, 2018  14:33
Hồi âm đến: (không hiển thị)

EUCLID/ HAZARD. Nhà dư phòng cho share. Nấu ăn, giặt quần áo OK. Bao Gas, Điện, Nước, Internet. $350/M. Cần Nữ có việc làm. L/L: 657-293-4856

Bài số A236851