Bookmark and Share

Phòng cho share, góc Bowen & Westminster, phòng tắm và lối đi riêng, nấu ăn, wifi. - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 04 tháng 10, 2018  14:38
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Phòng cho share, góc Bowen & Westminster, phòng tắm và lối đi riêng, nấu ăn, wifi. Dọn vào đầu tháng 11. Gọi: Hiền 714-310-2060; hay Hằng 714-722-9647

Bài số A236855