Bookmark and Share

MobileHome Master Bedroom. Bolsa Center. Sàn gỗ, rộng, nhiều tủ, đẹp. - $800/M (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 04 tháng 10, 2018  15:01
Hồi âm đến: (không hiển thị)

MobileHome Master Bedroom. Bolsa Center. Sàn gỗ, rộng, nhiều tủ, đẹp. Đi riêng, bathroom riêng. Bao: wifi, giặt/sấy. $800/M, nấu nhẹ. Ưu tiên vợ chồng. Vào ngay. Ngọc: 714-548-9682; 949-403-9999.

Bài số A236856