Bookmark and Share

Lampson & Garden Grove, dư phòng cho Nữ độc thân hoặc du học ok, $400/tháng. - $400/tháng (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 04 tháng 10, 2018  15:03
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Lampson & Garden Grove, dư phòng cho Nữ độc thân hoặc du học ok, $400/tháng. Không nấu ăn. Bao: giặt, sấy, điện, gas. Chung restroom. Dọn vào anytime. L/L: 949-312-8170

Bài số A236858