Bookmark and Share

Master Bedroom rộng, thoáng, chỗ đậu xe riêng; sàn laminate mới, sơn mới. - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 04 tháng 10, 2018  15:07
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Master Bedroom rộng, thoáng, chỗ đậu xe riêng; sàn laminate mới, sơn mới. Nấu ăn OK. Đi bộ chợ Thuận Phát, Beach/ McFadden. L/L: 714-943-4526

Bài số A236860