Bookmark and Share

Nhà ít người remodel dư phòng, South Coast Metro. Độc thân, lối đi chung. - $650/tháng (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 04 tháng 10, 2018  15:08
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà ít người remodel dư phòng, South Coast Metro. Độc thân, lối đi chung. Tiện nghi. Bao điện, nước, giặt, sấy, internet, light-cooking. Ưu tiên SV/HS. $650/tháng. Nathan (Text): 714-724-3831

Bài số A236861