Bookmark and Share

Nhà KATELLA & GILBERT, gần Gyms, Freeway, Walmart & chợ VN, 1 Bed, share bath, $600/eac - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 04 tháng 10, 2018  15:09
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà KATELLA & GILBERT, gần Gyms, Freeway, Walmart & chợ VN, 1 Bed, share bath, $600/each, sạch đẹp, rộng, đi riêng, không con nít, không nấu, bao internet. L/L: 714-383-2277

Bài số A236862