Bookmark and Share

Phòng master cho 1 Nữ share Westminster & Newland. Phòng rộng đẹp, có Sân vườn, L - $600/tháng (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 04 tháng 10, 2018  15:12
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Phòng master cho 1 Nữ share Westminster & Newland. Phòng rộng đẹp, có Sân vườn, Lối đi riêng, free WiFi. Nấu ăn nhẹ, No pets. Dọn vào ngay, $600/tháng. L/L: 714-804-3355

Bài số A236867