Bookmark and Share

Bolsa/Brookurst MobileHome, Cho thuê căn mới, sạch, lối đi riêng, 2PN lớn 1 PT. - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 04 tháng 10, 2018  15:13
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Bolsa/Brookurst MobileHome, Cho thuê căn mới, sạch, lối đi riêng, 2PN lớn 1 PT. Có bếp và 1 parking. For 2-3 people, No Pet. Giá $1,200/tháng, Deposit $600. Dọn vô anytime. L/L: 949-748-9671

Bài số A236868