Bookmark and Share

Bolsa và Magnolia BIG master bedroom cho thuê - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 07 tháng 10, 2018  10:52
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Bolsa/ Magnolia cho thuê Phòng Big master bedroom, big closet và bathroom có 2 sink rửa mặt, sàn gạch. Bao điện, nước, rác. Nhà sạch mát yên tĩnh. Nấu ăn thoải mái. Lối đi riêng, chủ tốt bụng. $820. Dọn anytime 714-463-0706 Tuyên

Điện Thoại / Phone: 7144630607 Web Site:

Địa Chỉ / Address: Bolsa/Magnolia Westminster, CA 92863

Bài số A236899