Bookmark and Share

Patio 2 rooms = $900, có lối đi riêng. Nhà góc đường Fairview st & Garden Grove Ave. - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 07 tháng 10, 2018  10:53
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Patio 2 rooms = $900, có lối đi riêng. Nhà góc đường Fairview st & Garden Grove Ave. Gần trường Đại học Santa Ana Bao điện, nước, giặt sấy, internet. Ưu tiên nhóm du học sinh hoặc gia đình ít người . Dọn vào anytime Liên hệ; 714 866 2470 or 714 697 3113

Điện Thoại / Phone: 7148662470 Web Site:

Địa Chỉ / Address:

Santa Ana, CA 92706

Bài số A236900