Bookmark and Share

Beach/Orangewood St du 2 phòng Master co Brand New bathroom. Master 1 rất lớn - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 07 tháng 10, 2018  10:58
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Beach/Orangewood St du 2 phòng Master co Brand New bathroom. Master 1 rất lớn, loi di rieng, 1-2 nguoi giá $1,000/thang. Master 2, 1 nguoi giá $600/thang. Bao utilities, giặc sấy, internet và nấu ăn nhẹ. Liên lạc: 714-707-1047

Điện Thoại / Phone: 714-707-1047 Web Site:

Địa Chỉ / Address: Beach Blvd and Orangwood st Stanton, CA 90680

Bài số A236906