Bookmark and Share

Nha o Anaheim, dep, khu yen tinh, gan freeway 57 /91 va truong dai hoc Cal State Fulerton. - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 07 tháng 10, 2018  11:00
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nha o Anaheim, dep, khu yen tinh, gan freeway 57 /91 va truong dai hoc Cal State Fulerton. Co phong rong, du cho share, uu tien cho hoc sinh du hoc hay nu co viec lam. $600/1thang, 2 nguoi $700. Bao gas, dien nuoc, giac say, nau an nhe, INTERNET. Don vao dau thang 10. L/L: Kathy: 310 309 1533

Điện Thoại / Phone: 310 309 1533 Web Site:

Địa Chỉ / Address: 1131 North Roxboro Street Anaheim, CA 92805

Bài số A236908