Bookmark and Share

City G.G 1 phòng lớn, lối đi riêng. Bao điện, gas, nước. - $1,100 (Nam Cali)
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 07 tháng 10, 2018  20:58
Hồi âm đến: (không hiển thị)

City G.G 1 phòng lớn, lối đi riêng. Bao điện, gas, nước. $1,100 và 1 phòng cho share $500/Mo. Xin gọi: An 657-600-5010

Bài số A236912