Bookmark and Share

VACATION ROOM in Fountain Valley. Nhà đẹp, mới, khu yên tĩnh, an ninh, gần Phước Lộc - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 2, 08 tháng 10, 2018  21:10
Hồi âm đến: (không hiển thị)

VACATION ROOM in Fountain Valley. Nhà đẹp, mới, khu yên tĩnh, an ninh, gần Phước Lộc Thọ, gần biển, next to Miles Square Park, 15' Disneyland. $40-$45/ngày. L/L: 714-277-8289

Bài số A236946