Bookmark and Share

WESTMINTSTER Nhà gần PLThọ dư 2PN/1PT, bếp, nấu chay, nhẹ, riêng biệt - $1,100/M (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 2, 08 tháng 10, 2018  21:12
Hồi âm đến: (không hiển thị)

WESTMINTSTER Nhà gần PLThọ dư 2PN/1PT, bếp, nấu chay, nhẹ, riêng biệt, 2 người, 3 người xin đừng gọi, giặt sấy, no pets. $1,100/M + deposit. Dọn 10-10-18. L/L: 714-262-7281

Bài số A236949