Bookmark and Share

WESTMINSTER Nhà corner lot (Brookhurst/ Edinger). Yên, an ninh, dư 2PN rộng cho share. - $475/M (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 2, 08 tháng 10, 2018  21:13
Hồi âm đến: (không hiển thị)

WESTMINSTER Nhà corner lot (Brookhurst/ Edinger). Yên, an ninh, dư 2PN rộng cho share. Ưu tiên độc thân đi làm, giặt sấy, wifi. Vào 10/10/18. $475/M/ 1 người. L/L: 714-262-7281

Bài số A236950