Bookmark and Share

Wesminster/ Harbor, phòng 2 người. Không: Hút thuốc, Pet. Central Air, Restroom - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 2, 08 tháng 10, 2018  21:13
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Wesminster/ Harbor, phòng 2 người. Không: Hút thuốc, Pet. Central Air, Restroom, lối đi riêng, parking. Bao: gas điện nước, internet. Cho giặt sấy. 714-837-9270; 714-837-9269

Bài số A236952