Bookmark and Share

Nhà House dư 1 phòng, lối đi riêng Westminster/Brookhurst, gần 3-chợ, nhà hàng Furiwa - $450/M (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 2, 08 tháng 10, 2018  21:14
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà House dư 1 phòng, lối đi riêng Westminster/Brookhurst, gần 3-chợ, nhà hàng Furiwa, cho nấu ăn, giặt đồ, bao điện nước. Ưu tiên Nữ. $450/M. 714-539-2831, 657-247-8834 (after 10:30am)

Bài số A236953