Bookmark and Share

Master bedroom, rộng đẹp, lối đi riêng, yên tĩnh, bếp riêng, giặt sấy, parking r - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 10 tháng 10, 2018  23:11
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Master bedroom, rộng đẹp, lối đi riêng, yên tĩnh, bếp riêng, giặt sấy, parking rộng. Bao điện, nước wifi (ưu tiên người trung niên). Trask/ Euclid. Vào liền. Kim: 714-266-4077

Bài số A237013