Bookmark and Share

Garden Grove/Magnolia nhà house phòng Master bedroom, sạch đẹp, wifi, AC, lối đi riêng - $650/1 người (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 10 tháng 10, 2018  23:21
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Garden Grove/Magnolia nhà house phòng Master bedroom, sạch đẹp, wifi, AC, lối đi riêng, không nấu ăn, hút thuốc, Nam Nữ có việc làm. $650/1 người. L/L: 714-697-9774

Bài số A237032