Bookmark and Share

Phòng cho share 1 người, lối đi riêng, không xe, không nấu ăn cho giặt sấy. - $400/1 tháng (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 10 tháng 10, 2018  23:29
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Phòng cho share 1 người, lối đi riêng, không xe, không nấu ăn cho giặt sấy. Ngay chợ Mỹ Thuận. $400/1 tháng. L/L: Cô Bảy 714-933-0885

Bài số A237045