Bookmark and Share

Nhà dư phòng cho thuê. Lampson & Garden Grove. Không nấu ăn. - $400 (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 10 tháng 10, 2018  23:30
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà dư phòng cho thuê. Lampson & Garden Grove. Không nấu ăn. Bao: gas, điện nước, giặt sấy. Nữ only, du học sinh. $400. Dọn vào anytime. L/L: 949-312-8170

Bài số A237047