Bookmark and Share

Cho thuê phòng mới đẹp, gần Garden Grove. $400-$500. Ưu tiên du học sinh nam, giặt đ - $400 (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 2, 18 tháng 2, 2019  14:26
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Cho thuê phòng mới đẹp, gần Garden Grove. $400-$500. Ưu tiên du học sinh nam, giặt đồ, không nấu ăn. Liên lạc Linh 714-230-9065

Bài số A239478