Bookmark and Share

Westminster/ Harbor, phòng cho thuê, No smoking, No pet, sàn gỗ, restroom, lối đi riêng, pa - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 19 tháng 2, 2019  10:19
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Westminster/ Harbor, phòng cho thuê, No smoking, No pet, sàn gỗ, restroom, lối đi riêng, parking. Bao: gas, điện nước, internet. Cho vào ngay. (Call anytime) 714-837-9270, 714-837-9269.

Bài số A239497