Bookmark and Share

Master bedroom + nhà bếp. Bao: ga, điện. nước, wifi. Lối đi riêng. Thích hợp 2 ngư - $900/M (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 21 tháng 2, 2019  10:46
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Master bedroom + nhà bếp. Bao: ga, điện. nước, wifi. Lối đi riêng. Thích hợp 2 người. No smoking. Giá $900/M. L/L: 657-259-7286

Bài số A239546