Bookmark and Share

Nhà dư phòng cho share. Phòng rộng thoáng mát, sạch sẽ. Góc Westminster/ Brookhurst. - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 6, 22 tháng 2, 2019  09:14
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà dư phòng cho share. Phòng rộng thoáng mát, sạch sẽ. Góc Westminster/ Brookhurst. Bao: gas, giặt, sấy, AC, thoải mái. Ưu tiên độc thân. L/L: Cô Nancy 714-757-1184

Bài số A239571