Bookmark and Share

Nhà Trung Tâm Little Saigon (McFadden/ Bushard St.) - $759,000 (Westminster)
 
Đăng ngày: thứ 7, 25 tháng 8, 2018  12:49
Hồi âm đến: (không hiển thị)

WESTMINSTER Nhà Trung Tâm Little Saigon (McFadden/ Bushard St.) có hồ bơi, 3PN/2PT, 3 Phòng Khách, 1,733 Living Sqft, 9,215 Lot Size. Giá $759,000. L/L: Sean P. Nguyen 949-870-7878

Bài số A235084