Bookmark and Share

24706 Talbot Ct. Moreno Valley, CA $335K - $335K (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 30 tháng 8, 2018  16:09
Hồi âm đến: (Xin dùng ô liên hệ)[ Ẩn Hiện ]

House Built 1985. A/C. 1,821, 7,400sqft. 4pn/2.5pt. Garage 3. Open/High ceiling, Area rent $2,000/month. Google 24706 Talbot Ct. Moreno Valley, CA. For-sale $335K. Call: Hung Tang 714-613-2278.

Bài số A235213
 

Liên hệ người sử dụng này: 
 
email của bạn: *
Thông điệp: *
Mã an ninh: *
xin điền mã ở trên vào ô này