Bookmark and Share

3 Unit Townhouses Style, 3-car garage. Santa Ana, 2 Unit (2PN/1PT), bếp remodel. - $900,000 (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 30 tháng 8, 2018  16:10
Hồi âm đến: (không hiển thị)

*3 Unit Townhouses Style, 3-car garage. Santa Ana, 2 Unit (2PN/1PT), bếp remodel. 1-Unit (1PN/1PT). Gần trường, shopping, nhà hàng, Freeway 405. $900,000. Buyer only. Broker: Annie Ton-Nu (BRE#1405274) 714-720-8901

Bài số A235214