Bookmark and Share

BÁN TOWNHOUSE - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 30 tháng 8, 2018  20:22
Hồi âm đến: (không hiển thị)

BÁN TOWNHOUSE Townhouse in G.G/Newhope 3PN/3PT rộng 1,547 sqft. Mới tân trang toàn bộ, nhà đẹp, khu tốt, yên tĩnh, gần chợ, trường học. Bán $509K. LL: Andy 714-580-7901

Bài số A235223