Bookmark and Share

MOBILE HOME FOR SALE - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 06 tháng 9, 2018  09:42
Hồi âm đến: (không hiển thị)

MOBILE HOME FOR SALE Family park: 3PN, 2PT, rộng 1,600 sqfts, tuyệt đẹp, 4 chỗ đậu xe. Tiền đất $1,200/tháng. Giá $125,000 7 phút ra PLT. Nhà 3PN, 2PT, rộng 1,400 sqfts, 3 chỗ đậu xe. Tiền đất $1,400. Giá đúng $52,000 L/L: Nguyễn Thế Thông 714-414-8010 Richard Duong: 909-282-0607

Bài số A235555