Bookmark and Share

Nhà Hemet: 5PN/4PT rộng 2,902sqft, đất 5,663sqft, xây 2005 - $349,900 (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 7, 22 tháng 9, 2018  23:42
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà Hemet: 5PN/4PT rộng 2,902sqft, đất 5,663sqft, xây 2005, HOA $184, nhà lầu, khu sang, sẵn sàng dọn vào. Giá $349,900. L/L: Hằng Đoàn 714-383-1090

Bài số A236322