Bookmark and Share

Saigon Realty *Garden Grove: Nhà 4PN/3PT, 2 car garage - $785,000 (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 7, 22 tháng 9, 2018  23:45
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Saigon Realty *Garden Grove: Nhà 4PN/3PT, 2 car garage, trần cao, 2 story, master bedroom, dưới lầu, sân vườn đẹp. $785,000. *Garden Grove: Nhà 4PN/2PT, 2 car garage, tân trang đẹp, rộng rãi. $650,000. *Santa Ana: Nhà 3PN/2PT, 1 car garage, trong khu phố Bolsa, tiện đường Freeway. $575,000. *Garden Grove: Nhà 3PN/1.5PT, 2 car garage, thảm mới, sơn mới, gần trường học. $490,000. *Anaheim: Nhà 3PN/2.5PT, 2 car garage, đất rộng gần 8,000sqft, bank owned. $460,000. Mọi dịch vụ mua, bán, tài trợ và quản trị địa ốc. Xin quý vị L/L: Frank Huynh 714-401-9894, Tiền lời cho 30 years cố định 4.5% và 15 years 4.00%. The interest rate is subject to change without notice.

Bài số A236327