Bookmark and Share

Nhà Westminster 2 tầng, nhiều cây ăn trái, 4Beds/3Baths, 2,151sf, 7,906sf - $770,000 (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 7, 22 tháng 9, 2018  23:47
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà Westminster 2 tầng, nhiều cây ăn trái, 4Beds/3Baths, 2,151sf, 7,906sf, điều kiện tốt, hàng xóm tốt, có nhiều hoa, 2 xe garage. Bán $770,000. Broker: An Nguyễn 714-636-2299, DRE.#00847066

Bài số A236329