Bookmark and Share

ANAHEIM: Nhà 5PN/2PT. Rộng 1,660sqft, đất 6,300sqft. Đã được tân trang tòan diện, 7 - $570,000 (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 26 tháng 9, 2018  15:45
Hồi âm đến: (không hiển thị)

ANAHEIM: Nhà 5PN/2PT. Rộng 1,660sqft, đất 6,300sqft. Đã được tân trang tòan diện, 7 parkings, sân sau nhiều cây ăn trái, gần Disneyland. Giá $570,000. L/L: Hùng 714-651-5185

Bài số A236506