Bookmark and Share

CHU TẤT TIẾN 714-398-3678. Chân thành phục vụ. - $699,000 (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 26 tháng 9, 2018  15:46
Hồi âm đến: (không hiển thị)

CHU TẤT TIẾN 714-398-3678. Chân thành phục vụ. MỚI LISTING: *2 đơn vị thương mại, 1,900sqft, đường Garden Grove, tiện cho Medical, Lawyers, văn phòng, hoặc nhà hàng nhỏ. $699,000. *Nhà Garden Grove $599,000. 3B/2B. 1,271sqft. Lot 7,370. Và nhiều Condo, Townhome.

Bài số A236507