Bookmark and Share

BÁN BỞI CHỦ: Townhome (Magnolia/ Garden Grove) 2 tầng, 2 Master bedroom, 2 baths, 2 car garag - $420,000 (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 26 tháng 9, 2018  15:49
Hồi âm đến: (không hiển thị)

BÁN BỞI CHỦ: Townhome (Magnolia/ Garden Grove) 2 tầng, 2 Master bedroom, 2 baths, 2 car garage direct access. 1,039sqft, rất đẹp, gated community tốt, low HOA. $420,000. L/L: 714-235-6974

Bài số A236508