Bookmark and Share

CONDO không có lầu, 1PN/1PT, 754sqft, có bonus room, sàn gỗ. - $525,000. (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 2, 08 tháng 10, 2018  21:16
Hồi âm đến: (không hiển thị)

*CONDO không có lầu, 1PN/1PT, 754sqft, có bonus room, sàn gỗ. Vào ở ngay. Khu an ninh, HOA $242. Fairview/ Westminster. $258,000. *Garden Grove. 3N/1T. 879sqft. Lot 7,200. Magnolia/ Chapman. Cần thay thảm. Đất vuông đẹp. $525,000. L/L: Agent 714-305-0877

Bài số A236956