Bookmark and Share

CẦN SANG GẤP Tiệm Nails, inside Super Walmart Hemet, cách Bolsa 1h10' - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 2, 24 tháng 9, 2018  14:20
Hồi âm đến: (không hiển thị)

CẦN SANG GẤP Tiệm Nails, inside Super Walmart Hemet, cách Bolsa 1h10', Mỹ trắng, rent rẻ, income ổn, (lấy lại vốn 6-8tháng). Bán $70K. Cần thợ Bột Nam/Nữ KN. 714-487-4860

Bài số A236415