Bookmark and Share

Hair & Nails, cách Bolsa 25p, 2 spa, 2 bàn nails, 4 station tóc - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 2, 24 tháng 9, 2018  14:26
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Hair & Nails, cách Bolsa 25p, 2 spa, 2 bàn nails, 4 station tóc, phòng wax, tiệm trên 15 năm, khu center có Pepboy, Pharmacy, Dentist, Sushi Restaruant, Laundry. Rent $1,275/ month. Giá $32,000. 13952 Valley View, La Mirada, 90638. 714-204-5254

Bài số A236419