Bookmark and Share

CẦN BÁN TIỆM NAIL VÙNG PALMDALE, CA. KHU THƯƠNG MẠI LỚN, ĐÔNG KHÁCH WALK-IN - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 02 tháng 10, 2018  08:16
Hồi âm đến: (không hiển thị)

CẦN BÁN TIỆM NAIL VÙNG PALMDALE, CA. KHU THƯƠNG MẠI LỚN, ĐÔNG KHÁCH WALK-IN, 1600SQFT, 10 GHẾ, 7 BÀN, PHÒNG WAX/FACIAL, MÁY GIẶT/SẤY. GIÁ THƯƠNG LƯỢNG. 626-695-0188; 626-695-038

Bài số A236693