Bookmark and Share

Cần sang tiệm nail trong khu shopping center lớn. Tiệm mới, đẹp, good income, lease r - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 02 tháng 10, 2018  08:20
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Cần sang tiệm nail trong khu shopping center lớn. Tiệm mới, đẹp, good income, lease rẻ. 9 ghế, 5 bar. Thiện chí L/L Kathy 714-867-3491; Thanh: 714-261-3078

Bài số A236695