Bookmark and Share

Tiệm Barber (chuyên cắt tóc Nam) vùng Fountain Valley. - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 2, 08 tháng 10, 2018  21:25
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Tiệm Barber (chuyên cắt tóc Nam) vùng Fountain Valley. Đông khách (vì lý do sức khỏe cần bán gấp hoặc hùn một nửa (Tiền rent rẻ). L/L: Andy 714-362-4917

Bài số A236970